Kort om båtar

En båt är en farkost avsedd för färd på vatten. Den drivs fram av paddlar, åror, segel, skovelhjul, propeller eller vattenjet. Paddel och åra drivs av muskelkraft; segel av vinden; skovelhjul, propeller och vattenjet av ångmaskin eller motor.

I normalt språkbruk används orden båt, skepp och fartyg mer eller mindre som synonymer men i svensk lagtext finns speciella definitioner av dessa begrepp. JEn båts botten och sidor kallas för skrov, när det är två skrov vid sidan om varandra är det en katamaran, när båten är byggd av tre skrov är det en trimaran. Gemensam benänämning för katamaraner, trimaraner och andra fartyg med fler än ett skrov är "flerskrovsbåtar".

Örlogsflottor gör en indelning i fartyg och båtar där de senare saknar inmönstrad besättning.

Välkommen till Metalbaten!

Metalbaten hjälper dig att hitta företag inom alla områden på ett och samma ställe! Detta för tt underlätta för dig som konsument när du letar efter seriösa företag. Skulle ditt företag passa in här? Klicka på lägg till länk och fyll i formuläret. Din information granskas sedan för att hålla en så hög standard på sidan som möjligt.