Kort om båtar

En båt är en farkost avsedd för färd på vatten. Den drivs fram av paddlar, åror, segel, skovelhjul, propeller eller vattenjet. Paddel och åra drivs av muskelkraft; segel av vinden; skovelhjul, propeller och vattenjet av ångmaskin eller motor.

I normalt språkbruk används orden båt, skepp och fartyg mer eller mindre som synonymer men i svensk lagtext finns speciella definitioner av dessa begrepp. JEn båts botten och sidor kallas för skrov, när det är två skrov vid sidan om varandra är det en katamaran, när båten är byggd av tre skrov är det en trimaran. Gemensam benänämning för katamaraner, trimaraner och andra fartyg med fler än ett skrov är "flerskrovsbåtar".

Örlogsflottor gör en indelning i fartyg och båtar där de senare saknar inmönstrad besättning.

Lägg till länk

Detta är platsen där du kan lägga till din länk. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret. Din information granskas sedan innan den läggs upp på sidan, detta för att hålla en så hög standard på sidan som möjligt.

Namn:
E-mail:
Kategori:
Url:
Länk text:
Beskrivning: