Kort om båtar

En båt är en farkost avsedd för färd på vatten. Den drivs fram av paddlar, åror, segel, skovelhjul, propeller eller vattenjet. Paddel och åra drivs av muskelkraft; segel av vinden; skovelhjul, propeller och vattenjet av ångmaskin eller motor.

I normalt språkbruk används orden båt, skepp och fartyg mer eller mindre som synonymer men i svensk lagtext finns speciella definitioner av dessa begrepp. JEn båts botten och sidor kallas för skrov, när det är två skrov vid sidan om varandra är det en katamaran, när båten är byggd av tre skrov är det en trimaran. Gemensam benänämning för katamaraner, trimaraner och andra fartyg med fler än ett skrov är "flerskrovsbåtar".

Örlogsflottor gör en indelning i fartyg och båtar där de senare saknar inmönstrad besättning.

Förenklar ditt sökande

På denna sidan hittar du flera olika kategorier och länkar om bland annat Hårdvara , hoppas du finner vad du söker.

Kategorier